Rok 2010
  1. Wykonanie prac montersko-spawalniczych na stadion PGE ARENA- dla firm MARTIFER POLSKA oraz ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE;
  2. Wykonanie konstrukcji stalowej pawilonu handlowo-usługowego „Biedronka”- ok. 26 500 kg stali- dla firmy INSTAL.TCW Sp. z o. o.;
  3. Wykonanie montażu zbrojenia schodów, barierek, poręczy ora zpokryw gretingowych o łącznej wadze elementów 9 292 kg- dla firmy STOCZNIA GDAŃSK;
  4. Wykonanie, montaż i uruchomienie rurociągów popiołu, urządzeń transportowych popiołu oraz urządzeń pracujących w układzie sprężonego powietrza, rurociągów powietrza transportowego i sterowniczego, systemu aeracji, klap eksplozyjnych, na zbiornik retencyjny na popiół lotny 4500 t  Pollytag- dla firmy VERTEX;
  5. Wykonanie i montaż bloków C+D na jednostce Nb 705 ( ciężar 108,1 t)- dla firmy MARINE PROJECTS LTD;
  6. Wykonanie pokrywy studni w węźle cieplnym i pokrywy kanału instalacyjnego przy przebudowie stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni- dla firmy BUDIMEX S.A;
  7. Wymiana dna wewnętrznego i konstrukcji w rejonie zbiorników balastowych- dla firmy P.P.U.H. STER Sp. z o. o.
  8. Budowa stacji prób systemu balastowego- dla firmy OCEANSAVER AS